महत्वाचे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे विडिओ मराठी | IMP General knowledge Q and A Video Marathi

महत्वाचे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे विडिओ मराठी | IMP General knowledge Q and A Video Marathi

जनरल नॉलेज संपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरे विडिओ स्वरूपात मराठी | General knowledge Questions and Answers Video Marathi for UPSC, State PCS, and SSC Examinations Maharashtra Public Service Commission (MPSC) | Rajya Seva...
MPSC सामान्य अद्वयन (General Study)

MPSC सामान्य अद्वयन (General Study)

महाराष्ट्र सरकार द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्ये एक ठरलेले विषय असतो तो म्हणजेच सामान्य अध्ययन हाच एक असा विषय आहे ज्यामध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त अभ्यास करावा लागतो व त्याच सोबत खुपसारा असा सरावसुद्धा त्याच करिताआम्ही तुमच्या करिता हा विडिओ कोर्से आणि सराव...
MPSC मराठी Video Course

MPSC मराठी Video Course

महाराष्ट्राची प्रथम भाषा म्हणून मराठीला प्रत्येक सरकारी परीक्षेत प्रथम स्थान दिलेजाते आणि मराठीमध्ये व्याकरण हा एक मुक्ख्यभाग आहे म्हणून, आम्ही तुमच्या करिता हा मराठी व्याकरण चा विडिओ कोर्से आणि सराव परीक्षे घेऊन आलेलो आहोत. तर पूर्ण कोर्से बघा सराव परीक्षा सोडवा आणि...
MPSC Math Complete Video Course (मराठी)

MPSC Math Complete Video Course (मराठी)

सरकारी नौकरीसाठी सर्वात महत्वाचा असा मनाला जाणारा विषय म्हणजे अंकगणित (Math) आणि ह्याविषयी शिकविण्याकरिता एका उत्कृष्ट शिक्षकाची गरज असते आणि म्हणूनच आम्ही तुमच्या करिता हा अंकगणित (Math) चा विडिओ कोर्से आणि सराव परीक्षे घेऊन आलेलो आहोत. तर पूर्ण कोर्से बघा सराव...