5.00(1)

महाराष्ट्र पोलीस भर्ती संपूर्ण सराव परीक्षा (Test Series)

  • Course level: Intermediate
  • Categories Test Series
  • Duration 100h
  • Last Update May 10, 2021

Description

या टेस्टसिरीयस मध्ये महाराष्ट्र पोलीस भर्ती मध्ये विचारल्या गेलेले आणि अपेक्षित असे प्रश्न आम्ही घेतलेले आहेत. हे संपूर्ण टेस्ट सिरीस सोडावा आणि उत्तरे सुद्धा तपास जेणेकरून तुम्हाला पोलीस भर्ती द्यायला सोपी जाईल आणि तुम्ही चांगल्या मार्कांनी पस सुद्धा होऊशकाल, तुमचे काहीही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, टेस्ट सिरीयस आवडल्यास कृपया रेटटींग द्या ५ स्ट्रार हि सर्वोत्कृष्ट रेटटींग मानलीजाते. धन्यवाद!

What Will I Learn?

  • हि टेस्ट सिरीस सोडविल्यावर तुम्हाला पोलीस भरती परीक्षे बद्दल खूपकाही कळेल व पास होण्यात मदत सुद्धा होईल.

Topics for this course

1 Lessons100h

About the instructor

3.67 (3 ratings)

6 Courses

102 students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Great Test series

maharashtra-police-bharti-test-series
Free

Requirements

  • सम्पूर्ण टेस्ट पुन्हा पुन्हा सोडावा आणि तय्यारी करा