MPSC सामान्य अद्वयन (General Study)

Categories: MPSC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

महाराष्ट्र सरकार द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्ये एक ठरलेले विषय असतो तो म्हणजेच सामान्य अध्ययन हाच एक असा विषय आहे ज्यामध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त अभ्यास करावा लागतो व त्याच सोबत खुपसारा असा सरावसुद्धा त्याच करिताआम्ही तुमच्या करिता हा विडिओ कोर्से आणि सराव परीक्षे घेऊन आलेलो आहोत. तर पूर्ण कोर्से बघा सराव परीक्षा सोडवा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया द्या धन्यवाद.

What Will You Learn?

  • या कोर्स मध्ये आम्ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा घेतलीया जाणाऱ्या परीक्षे करीत लागणारे काही महत्वाचे टॉपिक घेतलेले आहे त्यामध्ये भूगोल हा एक मुख्यविषय ठेवलेला आहे ज्यामुळे तुम्हाला परीक्षेची चांगल्याप्रकारे तय्यारी करण्यास मदत होईल.

About the instructor

Course Curriculum